• 02-987-1198
  • LINE @mavellair
  • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

แอร์มาเวล ผ่านฉลุย ส.อ.ท.รับรองสินค้า “เมดอินไทยแลนด์”

“แอร์มาเวล” ติดปีกบิน ล่าสุดส.อ.ท.รับรองให้เป็นสินค้า “เมดอินไทยแลนด์” เร่งรุกตลาดส่งท้ายปี 64 พร้อมเล็งต่อยอดสู่ปี 65 ด้วยหลายช่องทางกลยุทธ์การตลาด คาดปีนี้ปิดยอดการขายได้ราว 300 ล้านบาท ลุ้นปี 65 โควิด-19 คลี่คลาย จับตา!!!ราคาแอร์ปรับเพิ่มสูงขึ้น

นายปริญญา มานวงค์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า ล่าสุดมาเวลได้รับการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ผลิตในประเทศ(Made in Thailand) หรือ MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(ส.อ.ท.) เนื่องจากมาเวลก่อตั้งมากว่า 12 ปีมีโรงงานผลิตเป็นของตนเอง แล้วยังผลิตในรูปแบบ O&M ให้กับรายอื่นๆด้วย

โดย MiT เป็นหนังสือรับรองจาก ส.อ.ท. ว่าผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าชนิดนั้นๆได้ทำการผลิตขึ้นในประเทศไทย มีโรงงาน หรือธุรกิจที่มีการจดทะเบียน และมีเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรอย่างถูกต้องชัดเจนในประเทศไทย
โดยผลิตภัณฑ์ หรือสินค้านั้นๆจะต้องมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ใช้แนวทางการคำนวณมูลค่าตามหลักการ ASEAN Content และต้องมีสัดส่วนมูลค่าวัตถุดิบที่ผลิตในประเทศไทยอย่างน้อย 40% สินค้า Made in Thailand จะได้รับเอกสารรับรอง หรือเครื่องหมายที่ ส.อ.ท.ออกให้แก่ผู้ประกอบการ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้แสดงคุณสมบัติสินค้า Made in Thailand กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จากการผลักดันของส.อ.ท.เพื่อจุดประกายให้เกิดการสร้างความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นในสินค้าไทยและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในประเทศหันมาให้การสนับสนุนสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยมากขึ้น รวมถึงสร้างความเชื่อมั่นต่อคู่ค้าในต่างประเทศนำไปสู่มติคณะรัฐมนตรี(ครม.) เห็นชอบให้แก้ไขประกาศกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 8  ธันวาคม2563 (ตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา 22 ธันวาคม 2563) ดังนั้นสินค้าที่ภาครัฐจัดซื้อจัดจ้างในหมวด 7/1 จะต้องได้รับการรับรอง MiT จาก ส.อ.ท. ทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมกันสร้างความเชื่อมั่นและสนับสนุนในสินค้าไทย
 
“การได้รับรองผลิตภัณฑ์เมดอินไทยแลนด์ทำให้ผู้ประกอบการคนไทยสามารถแข่งขันการต่างประเทศได้ อีกทั้งยังจะสามารถเพิ่มความมั่นใจให้ลูกค้าผู้ใช้งานเกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลิตภัณฑ์มากยิ่งขึ้น” นายปริญญากล่าว

ด้านแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้คาดว่าจะสามารถปิดยอดการขายทั้งปีได้ที่ 300 ล้านบาทเช่นปีที่ผ่านมา ส่วนปี 2565 ซึ่งยังคงมีลุ้นว่าสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 จะคลี่คลายไปได้หรือไม่ ในเบื้องต้นคาดว่าราคาเครื่องปรับอากาศจะขยับปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนจากปัจจัยวัสดุที่เป็นต้นทุนการผลิตหลักอย่างท่อทองแดงมีการปรับราคาเพิ่มสูงขึ้นไปแล้ว นอกจากนั้นยังต้องดูอีกว่าวัตถุดิบรายการอื่นๆจะทยอยปรับเพิ่มสูงขึ้นมากน้อยแค่ไหนอีกด้วย

ด้านนายนพพล ศิริ เจ้าของร้าน เอ็น ศิริ แอร์ จำกัด จ.พระนครศรีอยุธยา หนึ่งในศูนย์จำหน่ายและให้บริการลูกค้าของมาเวล กล่าวว่า แอร์มาเวลขณะนี้พบว่าลูกค้าให้การตอบรับดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความมั่นใจในการใช้งานกันเพิ่มมากขึ้น เพราะมั่นใจในตัวสินค้าและบริการหลังการขายเนื่องจากมาเวลดูแลและให้บริการตลอดอายุการใช้งานเป็นอย่างดี ช่างให้บริการอย่างดี อะไหล่มีพร้อม อีกทั้งคุณภาพตัวสินค้าได้มาตรฐานการใช้งานให้ความเย็นอย่างเพียงพอ

“เรามีช่างบริการในพื้นที่อ.พระนครศรีอยุธยาจำนวน 3 ทีมจึงสามารถให้บริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเห็นว่ามาเวลมีการเปิดอบรมหลักสูตรต่างๆให้กับช่างทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องซึ่งปัจจุบันลูกค้าสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของแอร์มาเวลได้หลายช่องทางขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าเปิดใจรับแอร์มาเวลไว้ใช้บริการในวันนี้หรือไม่เท่านั้นเอง ประการสำคัญมาเวลยังได้นำผลิตภัณฑ์ใหม่รูปแบบแอร์ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ออกจำหน่ายแล้วจึงมองว่าจะเป็นสินค้าที่สนองความต้องการของผู้ประกอบการสำหรับการใช้แอร์ในช่วงกลางวันได้อย่างประหยัดค่าใช้จ่าย บางกลุ่มธุรกิจต้องการลดค่าใช้จ่ายมาเวลจึงพร้อมสนองตอบในวันนี้ได้ทันที แม้ว่าจะลงทุนสูงในช่วงแรกแต่หากมองระยะยาวจะคุ้มค่ากว่านั่นเอง”

บริษัท มาเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

@แอร์มาเวล ใครๆก็เย็นได้