หลักการทำงานของ แอร์มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์

หลักการทำงานของ แอร์มาเวล พลังงานแสงอาทิตย์

เมื่อเซลล์แสงอาทิตย์ กระทบกับแสงแดด MAVELL Power OptimiZer จะปรับสภาพเชลล์แสงอาทิตย์ให้มีประสิทธิภาพสูงสุดในทุกช่วงสภาวะอากาศและปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น เมื่อเราเปิดเครื่องปรับอากาศ
MAVELL Power OptimiZer จะจ่ายพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้ compressor ที่อยู่ในเครื่องปรับอากาศ มาเวล ก่อนเสมอ ถ้าพลังงานไม่เพียงพอ พลังงานจากการไฟฟ้าจะเข้ามาเสริมในส่วนที่ขาดหายไปทันที อัตราส่วนระหว่างพลังงานแสงอาทิตย์และพลังงานจากการไฟฟ้า ขึ้นอยู่กับปริมาณแสงอาทิตย์ในขณะนั้น การปรับอัตราส่วนผสมเป็นแบบลิเนียสม่ำเสมอไร้รอยต่อ จึงทำให้การทำงานของเครื่องปรับอากาศราบเรียบและมีความปลอดภัยสูง พิสูจน์ได้ว่า " ประหยัดไฟฟ้ได้มากกว่า 80% "

Go to top